piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Krajoznawstwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 20.0 14.0 2.0
Suma 20.0 14.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz nabycie umiejętności interpretacji z wykorzystaniem różnych technik. Zdobycie wiedzy w zakresie metod krajoznawczych i umiejętność ich zastosowania w organizowaniu i programowaniu turystyki.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się z metodami stosowanymi w krajoznawstwie oraz możliwościami ich zastosowania w szeroko rozumianej działalności krajoznawczej i turystycznej. W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza dotycząca klasyfikacji walorów i obiektów krajoznawczych oraz ich występowania w Polsce. Student nabywa umiejętność interpretacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także uczy się podstaw inwentaryzacji krajoznawczej.