piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

licencjat

Nazwa przedmiotu

Prawo w turystyce i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_27 - Prawo w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr W. Puciato, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Puciato, asystent

Cel przedmiotu

1 Przekazanie studentom wiadomości o podstawowych instytucjach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących turystyki i rekreacji; 

2 Zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w turystyce i rekreacji; 

3 Zapoznanie studentów z podstawowymi aktami normatywnymi; 

4 Przedstawienie unormowań prawnych dotyczących prowadzenia działalności dotyczącej turystyki i rekreacji. 

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie nauczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa w turystyce i rekreacji. 

Głównym celem jest : 

1. zapamiętywanie faktów :definiuje, wymienia, wylicza, rozpoznaje i nazywa akty i normy prawne; 

2. zrozumienie wiedzy: wyjaśnia, uzasadnia, porównuje, odróżnia, klasyfikuje akty prawne; 

3. zastosowanie wiedzy: stosuje, interpretuje, wybiera podstawowe normy prawne; 

4. umiejętności oceny: wybiera, przedstawia wady i zalety, wnioskuje, uzasadnia, decyduje, zaleca, przewiduje skutki stosowania aktów, ustaw i rozporządzeń.