piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekologia i ochrona środowiska
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Borkowski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Borkowski, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

1.  Poznanie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

2.  Wykształcenie postawy proekologicznej.

3.  Zrozumienie relacji pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem.

4.  Poznanie systemów prawnych ochrony środowiska oraz zasad polityki ochrony środowiska w Polsce i na świecie

5. Poznanie sposobów turystycznego wykorzystywania środowiska z minimalizacją szkód.

6. Poznanie zarysu historii życia na Ziemi i zmian klimatu Ziemi

Opis przedmiotu

W trakcie nauki student pogłębi wiedzę na temat powiązań pomiędzy środowiskiem, nieożywionym, zamieszkującymi je organizmami i człowiekiem oraz skutkami działalności gospodarczej. Przedmiot kontynuuje  i rozwija poznawanie zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska obecnych na poprzednich etapach kształcenia. Student pozna organizację  ochrony środowiska i o system monitorowania środowiska. Nauczy się korzystać z raportów o stanie środowiska. Nauczy się rozpoznawać pospolite gatunki roślin naczyniowych i zwierząt. Nauczy się korzystać z informacji o najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Dolnego Śląska i całej Polski. Dowie się o nowych działaniach chroniących środowisko i odniesie je do własnego miejsca zamieszkania.