piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 20.0 15.0 3.0
Suma 20.0 15.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Kunysz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1.Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne posługiwanie się

aplikacjami biurowymi w rozwiązywaniu typowych zadań (przygotowanie dokumentów, prezentacji,

obliczeń, korzystanie z podstawowych usług sieciowych).

C2. Wskazanie konieczności przestrzegania netykiety i praw autorskich.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter praktyczno-teoretyczny. Wykład ma charakter prezentacji z wykorzystaniem

komputera. W ramach wykładu prezentowany jest efektywny sposób wykonania typowych zadań

biurowych, przygotowanych pod kątem potrzeb studentów turystyki i rekreacji, m.in. tworzenie

obszernych dokumentów tekstowych, wykonywanie operacji na dużych zbiorach danych,

przygotowanie prostej strony www. Omówione są również najważniejsze zagadnienia związane z

ochroną własności intelektualnej i praw autorskich. W ramach ćwiczeń studenci samodzielnie wykonują

zadania, doskonaląc umiejętności związane z wykorzystaniem komputerów, aplikacji biurowych,

pozyskiwania informacji z różnych źródeł i ich przetwarzania.