piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zagospodarowanie rekreacyjne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu zagospodarowana rekreacyjnego.
  2. Umożliwienie nabywania umiejętności programowania i zagospodarowania rekreacyjnego terenów przeznaczonych pod aktywny wypoczynek dla różnych grup wiekowych i społecznych.
  3. Praktyczne przygotowanie do tworzenia i opracowania koncepcji programowo-funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania rekreacyjnego.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego terenów wypoczynkowych oraz planowania urządzeń rekreacyjnych i sportowych na terenach przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, ponadto zdobędzie umiejętność  przygotowania koncepcji prezentującej pomysł na urządzenie terenów wypoczynkowych w infrastrukturę umożliwiającą aktywny wypoczynek oraz infrastrukturę poprawiającą jego komfort.