piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy psychologii


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych, procesów motywacyjnych i emocjonalnych oraz społecznych determinant zachowania człowieka, a także przygotowuje do wykorzystania jej w pracy zawodowej (w tym terapeutycznej) oraz w kontaktach interpersonalnych.

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu procesów poznawczych, a także przygotowuje do wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Umożliwia poszerzenie kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie komunikacji i pracy grupowej.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna wybrane właściwości psychiczne, procesy motywacyjne, emocjonalne oraz poznawcze oraz niektóre społeczne determinanty zachowania człowieka. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i pracy grupowej.