piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Obsługa ruchu turystycznego


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 20.0 15.0 3.0
Suma 20.0 15.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_15 - Ekonomika turystyki i rekreacji,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_13_S_I_07 - Podstawy turystyki

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Smolarski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Smolarski, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Pozyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania systemu i struktury obsługi ruchu i rynku turystycznego.

2. Pozyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu metodologii programowania obsługi różnych form i typów ruchu turystycznego.

3. Nabycie umiejętności przygotowania, oferowania, realizacji różnych form ruchu turystycznego oraz świadczenia pojedynczych usług turystycznych i imprez turystycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja planujących pełnienie funkcji kadr na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej - w tym jako przedsiębiorców. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń mają za cel dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik) i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi ruchu turystycznego, w tym w sferze: programowania imprez turystycznych, stosowania prawa w turystyce, zagadnień ekonomicznych w prowadzeniu obsługi turystów, technik pełnienia funkcji kadr turystycznych obsługi turystów itp, świadczonych dla różnych typów grup turystycznych, typów i form działalności turystycznej i różnych typów podmiotów gospodarki turystycznej.