piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

kierunkowy

Nazwa przedmiotu

Kultura słowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Cel przedmiotu

-  kształtowanie umiejętności sprawnego i poprawnego mówienia i pisania, rozumianej jako kompetencja językowa i komunikacyjna;

- uwrażliwienie na kulturę, estetykę i elokwencję wypowiedzi.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje wybrane tematy z kultury języka polskiego. W ramach zajęć student pozna zagadnienia związane z komunikacją językową ustną i pisemną  oraz z językowym savoir-vivre. Udoskonali umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, przekazywania treści celowanych, niezbędnych w pracy z klientem w obszarze turystyki i rekreacji, w sytuacjach oficjalnych, jak i potocznych. Pozyska narzędzia do komunikatywnego obrazowania myśli i emocji słowem, do budowania sugestywnych komunikatów, do elokwentnego wysławiania się.