piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

Opis i wyjaśnienie podstawowych pojęć w zakresie zarządzania.

Opis i wyjaśnienie podstawowych pojęć w zakresie organizowania.

Opis i wyjaśnienie podstawowych funkcji; planowanie, organizowanie, kontrolowanie, motywowanie..

Omówienie struktur organizacyjnych i ich roli jako narzędzia kierowania.

Wskazanie na nowoczesne koncepcje zarządzania.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy wiedzy z zakresu funkcji zarządzania, cech organizacji, struktur organizacyjnych, jak również rozwoju koncepcji zarządzania w kierunku podnoszenia efektywności organizacyjnej.