piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

TiR

Nazwa przedmiotu

Organizacja ruchu turystycznego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_15 - Ekonomika turystyki i rekreacji,
KTIR_13_S_I_07 - Podstawy turystyki

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Smolarski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Smolarski, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Pozyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania struktury przemysłu turystycznego i rynku usług turystycznych w Polsce.
  2. Pozyskanie  niezbędnej wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności z zakresu metodologii programowania oraz zarządzania i promocji sieciowych produktów turystycznych i ich komercjalizacji, w tym gospodarki finansami.
  3. Nabycie umiejętności stosowania elementów techniki organizacji ruchu turystycznego na poszczególnych etapach różnych typów usług turystycznych i w różnych typach podmiotów przemysłu turystycznego

Opis przedmiotu

Przedmiot "Organizacja ruchu turystycznego" adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja planujących pełnienie funkcji kadr na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej (w tym jako przedsiębiorców). Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń mają za cel dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik)  i praktycznych umiejętności z zakresu oceny funkcjonowania systemu i struktur przemysłu turystycznego ( w tym poszczególnych sektorów turystyki), analizy czynników, trendów i tendencji determinujących rozwój ruchu turystycznego oraz zasad tworzenia sieciowego produktu turystycznego i organizacji ruchu turystycznego na rynku turystycznym.