piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia człowieka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 20.0 20.0 5.0
Suma 20.0 20.0 5.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. E. Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Hebisz, adiunkt,
dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr hab. E. Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław,
dr B. Ochmann, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych funkcji fizjologicznych organizmu człowieka i reakcji  na bodźce o charakterze wysiłkowym w zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i środowiskowych.

Umożliwia nabywanie umiejętności praktycznej oceny zmian fizjologicznych zachodzących w ustroju podczas wysiłku fizycznego

Ułatwia nabywanie kompetencji społecznych do pracy z osobami w różnym wieku


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia biologiczne i biochemiczne umożliwiające wyjaśnienie i zrozumienie przez studenta zjawisk fizjologicznych zachodzących w organizmie w warunkach zaburzonej homeostazy

Umożliwia zapoznanie się studentów z problematyką szeroko rozumianej adaptacji wysiłkowej i zagadnień związanych z wydolnością fizyczną oraz treningiem rekreacyjnym i zdrowotnym