piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekonomika turystyki i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_01 - Podstawy ekonomii

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Faron, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Faron, asystent

Cel przedmiotu

C1 - Umożliwienie zdobycia wiedzy ekonomicznej związanej z sektorem turystyki i rekreacji

C2 - Umożliwienie nabycia umiejętności analizy i oceny zjawisk zachodzących na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej 

C3 - Umożliwienie doskonalenia kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z ekonomiczną problematyką turystyki i rekreacji. Realizacja przedmiotu pozwala zdobyć umiejętność prawidłowej analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w turystyce i rekreacji. W ramach przedmiotu student będzie doskonalił zdobywanie kompetencji społecznych w zakresie współpracy w grupie oraz przygotowania i prowadzenia prezentacji.