piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Współczesne trendy w żywieniu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu żywienia sportowca 

C2 - zrozumienie roli pożywienia w rozwoju i utrzymaniu czynności życiowych organizmu sportowca 

C3 - poznanie zasad planowania żywienia dla zawodników różnych dyscyplin sportowych

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka wykładów dotyczy zasad prawidłowego żywienia osób uprawiających sport, ze szczególnym zwróceniem uwagi na żywienie w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny oraz od intensywności obciążeń – w czasie treningu, zawodów i odnowy po wysiłku. Celem wykładów jest także nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego obciążonego wysiłkiem fizycznym i zapobieganie chorobom żywieniowo-zależnym. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie umiejętności określania zapotrzebowania energetycznego i składniki odżywcze w zależności od rodzaju i intensywności aktywności fizycznej.