piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Geografia turystyczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Dziedzic, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Dziedzic, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i nabycia umiejętności z zakresu metod oceny przydatności i atrakcyjności środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki

2. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu przestrzennego rozmieszczenia walorów i infrastruktury turystycznejna świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy

3. Kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rozkładu przestrzennego i intensywnosciruchu turystycznego w wybranych regionach świata

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z geografią turyzmu, tj. ocenę przydatności środowiska geograficznego dla potrzeb różnych form turystyki i rekreacji oraz oceny atrakcyjności turystycznych jednostek przestrzennych