piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt,
dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie studentów z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi podczas niektórych działań rekreacyjnych
  2. Ukazanie studentom założeń metodycznych edukacji dla bezpieczeństwa w działaniach rekreacyjnych

Opis przedmiotu

Przedmiot Bezpieczeństwo w Turystyce i Rekreacji porusza szereg zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w turystyce i rekreacji. Dzięki zajęciom studenci rozumieją znaczenie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w terenie naturalnym oraz potrafią zidentyfikować zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne na jakie narażone są osoby uprawiające turystykę i rekreację.