piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy turystyki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Błacha, adiunkt

Cel przedmiotu

 • wyposażenie w umiejętność sposługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki,
 • wyposażenie w wiedzę stanowiącą podstawę do uczestnictwa w innych przedmiotach kierunkowych.

Opis przedmiotu

W zakresie przedmiotu zostaną zrealizowane treści programowe dotyczące podstawowych wiadomości dotyczących turystyki takich jak:

 • podstawowe pojęcia związane z turystyką,
 • historii rozwoju turystyki w kraju i na świecie,
 • czynniki, walory, motywy i bariery rozwoju turystyki,
 • związki turystyki ze sferą gospodarczą państwa,
 • funkcje i dysfunkcje turystyki,
 • charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego,
 • krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
 • struktura aktywności turystycznej ludności,
 • organizacja turystyki na świecie i w Polsce,
 • żródła informacji o zjawiskach turystycznych i metody stosowane w ich badaniu.