piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_06 - Podstawy rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Blachura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr U. Szczepanik, adiunkt

Cel przedmiotu

 C 1 - umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej rozumienia problematyki  aktywnego wypoczynku - rekreacji ruchowej w różnych środowiskach i etapach życia człowieka.

- C 2 - umożliwienie nabywania podstawowych umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej 

- C 3 -  umożliwienie nabywania kompetencji społecznych w zakresie promowania prawidłowych zachowań wolnoczasowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką zjawiska rekreacji, charakterystyki praw, zasad i uwarunkowań uczestnictwa w rekreacji oraz związku rekreacyjnej aktywności fizycznej ze zdrowiem.W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności interpretowania celów, funkcji  i zadań realizowanych w różnych etapach życia człowieka. Zdobędzie aktywną postawę w kreowaniu prawidłowych zachowań wolnoczasowych.