piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pływanie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Klarowicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr S. Szczepan, adiunkt,
prof. dr hab. K. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć rekreacyjnych w wodzie.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na pływalni krytej AWF Wrocław. Liczba godzin 30. Podczas realizacji zajęć studenci zdobywają podstawowe umiejętności i wiadomości dotyczące czterech standardowych technik pływania. Oraz podstawy gier w środowisku wodnym takich jak Piłka Wodna, Hokej Podwodny, Koszykówka w Wodzie oraz Pływania Synchronicznego. jeden blok zajęć poświęcony jest Pływaniu Zdrowotnemu. Zajęcia dostosowane są do umiejętności studentów oraz przygotowują do Obozu Letniego w Olejnicy.