piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika czasu wolnego
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Smoliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Smoliński, adiunkt

Cel przedmiotu

Ukształtowanie w umyśle studenta refleksyjnego stosunku do poznanych teorii, kreatywnej postawy w realizacji procesu wychowania człowieka do czasu wolnego, przez czas wolny i w czasie wolnym na wszystkich etapach cyklu życia. Nauczenie jak ograniczać niekorzystne zjawiska w sferze czasu wolnego oraz jak inspirować ludzi i wdrażać ich do twórczych poszukiwań modeli zachowań w czasie wolnym, zdobywania wyższych sprawności, lepszych umiejętności i dążenia do osiągania wartości wyższego rzędu.

Opis przedmiotu

Pedagogika czasu wolnego powinna przygotować studenta do pełnienia roli specjalisty turystyki i rekreacji, a więc zaznajomić go z najnowszymi koncepcjami wyjaśniającymi zjawisko czasu wolnego po kątem wielu kontekstów.