piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy ekonomii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Faron, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Faron, asystent

Cel przedmiotu

C1 – Umożliwienie zdobycia wiedzy z dziedziny ekonomii w zakresie koncepcji teoretycznych związanych z procesami ekonomicznymi współczesnej gospodarki światowej 

C2 – Umiejętność nabycia podstawowych umiejętności rozumienia mechanizmu rynkowego oraz oddziaływania państwa na aktywność ekonomiczną podmiotów gospodarczych jak również zachowań jednostek w warunkach gospodarczych 

C3 – Umożliwienie pozyskania niezbędnych umiejętności aplikacyjnych poznanych zasad i teorii ekonomicznych w samodzielnym życiu społeczno-ekonomicznym

C4 - Wyrobienie umiejętności krytycznej oceny sposobu działania podmiotów gospodarczych na rynku w warunkach konkurencji;

C5 – Umożliwienie nabycia kompetencji społecznych związanych z wyrażaniem opinii w przedmiocie dyskusji 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z dziedziny ekonomii (w skali mikro i makro). Zajęcia umożliwiają studentowi zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki rynkowej w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Student zdobędzie umiejętność rozumienia i krytycznej analizy współczesnych procesów i zjawisk ekonomicznych zachodzących w rzeczywistości gospodarczej. Student nauczy się samodzielnie formułować wnioski na podstawie informacji przekazywanych przez media na temat funkcjonowania różnych instytucji gospodarczych oraz prawnych, tworzących i regulujących strukturę gospodarki w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz czytać ze zrozumieniem teksty o charakterze ekonomicznym publikowane w prasie i interecie.