piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego (obóz letni)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 80.0 4.0
Suma 10.0 80.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł : Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Bigiel, asystent,
dr R. Błacha, adiunkt,
dr J. Grobelny, adiunkt,
dr H. Nawara, starszy wykładowca,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do podejmowania działalności w turystyce i rekreacji w zakresie usług dotyczących wypoczynku letniego

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie zajęć zblokowanych, wyjazdowych jako obóz letni.

Zajęcia te stanowią pierwszy etap kształcenia w ścieżce edukacyjnej utworzonej z zamiarem umożliwienia studentom zdobywania uprawnień instruktorskich, a kontynuowanych w kolejnych latach studiów w ramach zajęć do wyboru i zajęć specjalizacji instruktorskich.