piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Fitness-nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Zdobycie doświadczenia w praktyce poprzez uczestnictwo oraz asystę na zajęciach w klubie fitness.

Rozpoznanie specyfiki funkcjonowania ośrodków świadczących usługi fitness (wyposażenie, organizacja pracy, propozycja zajęć itp.)

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z :

- ofertą klubu fitness (proponowane usługi, promocje)

- wyposażeniem (ilość sal gimnastycznych, wyposażenie siłowni, dostępny sprzęt fitness)

- rodzajem grupowych form fitness


Praktyka w klubie fitness obejmuje:

- Czynny udział w różnych grupowych lekcjach fitness (14 godz.)

- Hospitacje lekcji zajęć grupowych (2 godziny)

- Asysta - prowadzenie części zajęć grupowych (2 godz.)

- Prowadzenie grupowej lekcji fitness (2 godz.). Przygotowanie do zajęć w formie konspektów z wyszczególnieniem ćwiczeń.