piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Windsurfing (Żeglarstwo deskowe)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

W-T_P19-SI_I_S_21 - Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Windsurfing (Żeglarstwo deskowe),
WF_17_I_043 - Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Piestrak, adiunkt,
dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław,
dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: Zapoznanie studenta z praktycznymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem zajęć w żeglarstwie deskowym.


Opis przedmiotu

Student podczas warsztatów praktycznych poznaje zasady prowadzenia i asekuracji zajęć z wykorzystaniem pływającego sprzętu wodnego, w tym łodzi motorowych. Uczestnik zajęć  prowadzi pod nadzorem wybrane części lekcji i całe zajęcia z zakresu wybranych zagadnień w nauczaniu windsurfingu.