piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Żeglarstwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_125 - Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo jachtowe

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Błacha, adiunkt,
dr L. Kosińska, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności żaglownie  oraz prowadzenia zajęć na jachcie śródlądowym.

Opis przedmiotu

W zajęciach uczestniczą studenci biorący udział w zajęciach "Specjalizacji instruktorskiej: dyscyplina Żeglarstwo". Przedmiot stanowi uzupełnienie zajęć specjalizacji instruktorskiej.

„Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych – Żeglarstwo” umożliwiają studentom:

1.  W semestrze 4 doskonalenie umiejętności manewrowania jachtem żaglowym na żaglach i na silniku.

2.  W semestrze 5 i 6 doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie instruktorskim.

Miejsce prowadzenia zajęć :

·  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

·  rzeka Odra na terenie Wrocławia,

·  Przystań Żeglarska w Olejnicy.

Student ponosi opłaty za nocleg w Olejnicy, a dojazd i wyżywienie w własnym zakresie.