piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trenerska

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Tenis sołowy


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie się z problematyką przygotowania, prowadzenia, analizy i kontroli procesu treningowego w tenisie stołowym

2. Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z uwzględnieniem warunków, zaawansowania grupy treningowej, dostępnych środków i potrzebą indywidualizacji działań.

3. Zapoznanie się z systemem szkolenia oraz identyfikacją  uzdolnionych graczy.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje 30 godzin praktyk w klubie sportowym. Część zajęć dotyczy zapoznania się z zasadami, metodami,formami i środkami wykorzystywanymi w procesie treningu sportowego. Studenci hospitują prowadzone przez trenerów zajęcia, dyskutują i analizują (10 godzin). Cześć zajęć to asystowanie trenerom w prowadzeniu części (10 godzin), następnie całych zajęć (10 godzin). Ostatnie, wspomniane 10 godzin obejmuje też rozpoznania grupy treningowej, określenia indywidualnych celów oraz metod, form i środków do jego zrealizowania. Zdecydowania większość zajęć to samodzielne prowadzenie ich części bądź całości. Wspólna analiza z trenerem prowadzącym. Wspólna ocena efektów treningowych