piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Tenis


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - tenis,  mają na celu:

1. zapoznanie się z systemem szkolenia oraz identyfikacją talentów opracowanych i realizowanych zgodnie z założeniami Polskiego Związku Tenisowego,

2. przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zawodu trenera na poszczególnych etapach rozwoju kariery tenisowej, obejmujące organizację, proces planowania, realizacji oraz kontroli procesu treningowego,

3. wykorzystanie polityki startowej i kalendarza imprez w prawidłowym rozwoju sportowym zawodnika. 

4. wyposażenie w umiejętności komunikowania się związane z wykonywaniem zawodu trenera.


Opis przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - tenis, są częścią programu realizowanego w ramach Specjalizacji Instruktorskiej Tenis, w ciągu jednego semestru. Program praktyk realizowany jest w klubach tenisowych i zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem studenta do samodzielnego wykonywania zawodu instruktora na poszczególnych etapach rozwoju kariery tenisowej, obejmujące nauczanie techniki, organizację,  planowanie, realizację oraz kontrolę procesu treningowego. Warsztaty umożliwiają zapoznanie się z organizacją szkolenia (hospitacje, asysty) przygotowujące do samodzielnego prowadzenia zajęć. Wyposaża studenta w umiejętności wyznaczania metod, form i środków treningowych w  nauczaniu  umiejętności niezbędnych w realizacji procesu szkolenia.