piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Strzelectwo sportowe


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Kijowski, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów, tworzących zespół tematyczny, niezbędnych zagadnień na potrzeby przyszłej pracy instruktora strzelectwa sportowego. Praktyczne zapoznanie się studentów ze strukturą i funkcjonowaniem klubu sportowego na różnych poziomach szkolenia. Praktyka trenerska koncentruje się na kształtowaniu postaw społecznych przejawiających się w kontaktach ze sportowcami w trakcie zajęć treningowych w strzelectwie sportowym oraz udział w realizacji procesu treningowego.

Opis przedmiotu

W ramach realizowanego przedmiotu studenci koncentrują się na obserwacji a następnie prowadzeniu zajęć szkoleniowych. W ramach realizowanych obserwacji studenci analizują realizację wyznaczonych zadań szkoleniowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania sportowego. Prowadzą rejestrację i analizę jednostki treningowej pod względem wyznaczonych zadań, rodzaju stosowanych środków, wielkości obciążenia, sposobu kontroli efektów treningowych. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz obserwowanych zajęć z opiekunem praktyk, przystępują do bezpośrednich działań realizujących zajęcia treningowe. Prowadzą kontrolę procesu treningowego oraz obserwację zawodów. Prowadzą dokumentację praktyk w klubie uwzględniającą analizę swoich postępów ewentualnie niedociągnięć, które powinny być na bieżąco korygowane.