piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Snowboard


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Kunysz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Kunysz, adiunkt

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć - nauczania jazdy na snowboardzie w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli)

Opanowanie umiejętności nauczania indywidualnego oraz grupowego.

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów uczestniczących w specjalizacji instruktorskiej ze snowboardu. Studenci będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie zajęć specjalizacji instruktorskiej.