piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Przedmioty kierunkowe

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Pływanie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_05 - Pływanie,
W-T_P19-SI_I_S_11 - Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Pływanie

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kwaśna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności praktycznych warunkujących efektywną realizację procesu nauczania i doskonalenia pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym (poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć; opanowanie współczesnej wiedzy o technikach pływania, metodyce nauczania).

Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności praktycznych warunkujących efektywną realizację procesu treningu sportowego (opanowanie podstawowych zagadnień treningu sportowego – rekreacyjnego, poznanie przepisów FINA – PZP; zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie organizacji imprez pływackich, pracy z grupami sportowymi, pływania rekreacyjnego oraz pływania osób niepełnosprawnych).

Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności umożliwiających prowadzenie: monitoringu zmian adaptacyjnych organizmu, zadań regeneracyjnych oraz wskazań żywieniowych w trakcie procesu treningowego.

Opis przedmiotu

Zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej realizowane dla kierunku Turystyka i Rekreacja obejmują oprócz trzech semestrów również praktykę. Głównym ich celem jest przygotowanie instruktorów pływania do pracy w instytucjach edukacyjnych, w sekcjach pływackich klubów sportowych, a także do organizacji imprez pływackich o charakterze masowym i wyczynowym. Studenci opanowują podstawowe zasady organizacji zajęć z pływania na pływalniach krytych i otwartych przestrzeniach wodnych.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z Polską Ramą Kwalifikacji z obszaru dyscypliny pływanie -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64).