piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Piłka siatkowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Ściślak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Pawlik, asystent,
dr M. Ściślak, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą uprawiającą piłę siatkową w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (klubowym). Przygotowanie studenta do organizacji i prowadzenia współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Kształcenie kandydata dotyczy: wiedzy o specyfice sportu dzieci i młodzieży; wiedzy o grze jaką jest piłka siatkowa (jej specyfika, działania występujące podczas gry; wiedzy o strukturach organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Wojewódzkich Związkach Piłki Siatkowej ale również o Szkolnym Klubie Sportowym, Uczniowskich Klubach Sportowych oraz Szkołach Mistrzostwa Sportowego; wiedzy i umiejętności metodycznej nauczania indywidualnych specyficznych umiejętności ruchowych (pomocniczych, podstawowych i głównych); wiedzy i umiejętności nauczania grupowych i zespołowych działań w ataku i w obronie; wiedzy i umiejętności związanych z organizacją turniejów piłki siatkowej, znajomość systemów rozgrywek; wiedzy i umiejętności kierowania sportowcem na etapie wstępnym i podstawowym; wiedzy i umiejętności kontroli sportowca; wiedzy i umiejętności obserwacji i analizy gry w piłkę siatkową; wiedzy i umiejętności planowania pracy treningowej, cyklu szkoleniowego, konstruowanie celów i zadań na poszczególnych etapach; postawy etyczno-wychowawcze, a zwłaszcza zasada fair play w sporcie.

Opis przedmiotu

 
System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce; wiedza o grze, graczu i graczach; zdolności i umiejętności gracza; dobór i selekcja sportowców do gry w piłkę siatkową; edukacja sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku piłki siatkowej; teoria i metodyka nauczania i doskonalenia gry i jej elementów; kierowanie zespołem dzieci i młodzieży podczas gry – cele i zadania.