piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Narciarstwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_II_SI-08 - Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Narciarstwo zjazdowe

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Wołk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

1 - Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu programowania i organizacji zajęć, uczenia się i nauczania rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego, z uwzględnieniem specyfiki środowiska geograficznego.  

2 - doskonalenie umiejętności techniki jazdy na nartach oraz zapoznanie studentów z metodyką uczenia się i nauczania narciarstwa zjazdowego osób w różnym wieku i poziomie sprawności narciarskiej.

3 -  zdobycie kompetencji społecznych niezbędnych do organizacji rekreacyjnych masowych imprez narciarskich, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, dla osób w różnym wieku oraz organizacji pracy w szkole narciarskiej. 


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia, umożliwiające zapoznanie się przez studentów z możliwościami bezpiecznego i skutecznego nauczania i doskonalenia techniki narciarskiej, z uwzględnieniem specyfiki środowiska górskiego. W ramach przedmiotu, student zdobędzie umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć narciarskich oraz masowych imprez sportowych. Ponadto uzyska kompetencje kreatywnego organizowania zimowego wypoczynku dla osób w różnym wieku, realizowanego w formie  aktywności narciarskiej.