piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Lekkoatletyka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_15 - Teoria i metodyka lekkoatletyki

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Stodółka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Stodółka, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Praktyczne zapoznanie się studentów ze strukturą i funkcjonowaniem klubu sportowego i sekcji lekkoatletyki na różnych poziomach szkolenia.

2. Udział w realizacji procesu szkoleniowego.

3. Wykazanie się działaniami mającymi na celu pozyskanie zawodnika do klubu sportowego na etapie szkolenia podstawowego (grupa szkolenia podstawowego).

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego lekkoatletyki -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64)"

Opis przedmiotu

Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - lekkoatletyka realizowana jest w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
Student poznaje podstawy prawne działania stowarzyszenia, strukturę organizacyjną klubu sportowego jako podstawowej jednostki kultury fizycznej i pracę biura klubu. Student samodzielnie prowadzi dokumentację szkoleniową wyrażającą się w przygotowaniu projektu szkoleniowego grupy szkolenia podstawowego lub konspektów zajęć treningowych do częściowego i całkowitego samodzielnego przeprowadzenia zajęć.
Przedmiot prowadzony  jest w KS AZS AWF we Wrocławiu na podstawie zawarcia stosownej umowy z AWF we Wrocławiu dla każdego studenta indywidualnie. W KS AZS AWF działa profesjonalna, wyczynowa sekcja lekkiej atletyki, która prowadzi głównie szkolenie w kategorii młodzieżowej i seniorów, ale również na poziomie szkolenia podstawowego. Sekcja ściśle współpracuje z AWF we Wrocławiu wykorzystując jej obiekty sportowe i potencjał naukowo-dydaktyczny, Szkołą Mistrzostwa Sportowego w lekkiej atletyce (w sąsiedztwie klubu - przy ZS Szkół nr 15, przy ulicy Parkowej), Dolnośląskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (wielu trenerów Klubu pełniło lub pełni dotychczas funkcje trenera i asystenta trenera kadry narodowej, zaś wielu zawodników przynależy do kadry narodowej), Wojewódzką Przychodnią Sportowo Lekarską i młodzieżowymi klubami lekkoatletycznymi na Dolnym Śląsku. Sekcja realizuje program MSiT w zakresie szkolenia sportowego w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego oraz programy regionalne jak szkolenie kadr wojewódzkich (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) i szkolenie grup szkolenia podstawowego (Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Sportu).