piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Fitness - ćwiczenia siłowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SSPORT_13_II_S_66 - Specjalizacja instruktorska

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Domański, asystent,
dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Zapoznanie z techniką ćwiczeń siłowych z możliwością wykorzystania ich w sposób bezpieczny w ramach autousprawniania oraz w procesie szkolnego  wychowania fizycznego

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w sali ćwiczeń siłowych i mają charakter praktyczny. Od uczestników wymagany jest odpowiedni strój sportowy oraz posiadanie ręcznika kąpielowego. W ramach zajęć studenci wykonują wskazane przez prowadzącego, wybrane ćwiczenia siłowe na poszczególne grupy mięśniowe.  Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności i wiedzę na temat modelowania sylwetki, zmian proporcji ciała a także uzyskują informacje, w jaki sposób wykorzystując odpowiednie środki i metody treningowe wpływać na parametry motoryczne i korygować wybrane zaburzenia postawy ciała