piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Warsztaty praktyczne na obiektach zewnętrznych - Badminton


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - Warsztaty - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1. Poznanie specyfiki i formalnych uwarunkowań pracy szkoleniowej w klubie sportowym poprzez  działania związane z przygotowaniem, prowadzeniem, analizą i kontrolą procesu treningowego w badmintonie.

2. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć z uwzględnieniem warunków realizacji zajęć, zaawansowania grupy treningowej, dostępnych środków treningowych, założonych celów itp..

3. Zapoznanie się z systemem wyłaniania, identyfikacji i szkolenia  uzdolnionych sportowcow.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy  30 godzin zajęć praktycznych realizowanych  w klubie sportowym lub placówce rekreacyjno-sportowej prowadzącej szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Treść zajęć umożliwi studentom zapoznanie się w praktycznej postaci  z zasadami, metodami, formami i środkami stosowanymi  w procesie treningu sportowego. W pierwszej części zajęć studenci hospitują prowadzone przez instruktorów i trenerów zajęcia  analizują i omawiają ich przebieg. - 10 godzin. Kolejna cześć zajęć to asystowanie szkoleniowcom w prowadzeniu wybranych części  zajęć -10 godzin, a następnie pełnych zajęć - 10 godzin. W ostatniej części zajęć studenci dokonają rozpoznania grupy treningowej, wezmą udział w  określeniu indywidualnych celów  metod, form i środków treningowych – 10 godzin.