piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Fitness-nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_72 - Aerobik klasyczny,
KWF_13_S_I_137 - Fitness z przyborami,
PWKTIR_14_I_S_004 - Step aerobic

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie zawodowe do pracy w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych w charakterze instruktora FITNESS – NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI (aerobik).

Umożliwienie nabycia wiedzy dotyczącej teoretycznych zagadnień związanych z aerobikiem i fitness oraz nabycie umiejętności
z zakresu techniki ćwiczeń aerobowych, wzmacniających i rozciągających wykorzystywanych podczas nowoczesnych form fitness prowadzonych do muzyki. Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania prostych choreografii.

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane są przez 3 semestry w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają możliwości kształtowania sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe, siłowe oraz rozciągające przy muzyce. Poznają genezę aerobiku i fitness oraz zasady prowadzenia zajęć w oparciu o frazę muzyczną. Opanowują technikę podstawowych kroków stosowanych w treningu fitness, technikę ćwiczeń siłowych i rozciągających oraz metodykę prowadzenia zajęć choreograficznych. Uczestnicy potrafią zaplanować i praktycznie przeprowadzić grupowe zajęcia fitness w zależności od charakteru jednostki treningowej.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Rady Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego z obszaru Instruktor fitness Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością fitness - nowoczesne formy gimnastyki (Propozycja Polskiej Ramy Kwalifikacji w rekreacji ruchowej KOMSz TKKF oraz Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w rekreacji ruchowej z 23 listopada 2012 roku (w: Szumilewicz, 2015)).