piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Windsurfing (Żeglarstwo deskowe)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_043 - Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Błacha, adiunkt,
dr P. Piestrak, adiunkt,
dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław,
mgr P. Piwowarczyk, asystent,
dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: Zapoznanie studenta z teoretycznymi, praktycznymi zagadnieniami i problematyką związaną z planowaniem, organizacją i prowadzeniem zajęć w żeglarstwie deskowym.


Opis przedmiotu

Student podczas zajęć poznaje zasady ruchu deski z żaglem. Uczestnik zajęć  zostaje wyposażony w umiejętności żeglugi na desce windsurfingowej w zakresie technik podstawowych, do poziomu demonstracji. Student poznaje metodykę i organizację zajęć w windsurfingu. Blok zajęć praktycznych odbywa się w formie zgrupowania szkoleniowo – egzaminacyjnego.


Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego Windsurfingu (Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64)