piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Piłka ręczna


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań szkoleniowo-wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą uprawiającą piłę ręczną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (klubowym). Przygotowanie studenta do organizacji i prowadzenia współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz amatorskich grup seniorskich na poziomie III Ligi.

Kształcenie kandydata dotyczy: wiedzy o specyfice sportu dzieci i młodzieży; wiedzy o grze jaką jest piłka ręczna (jej specyfika, działania występujące podczas gry; wiedzy o strukturach organizacyjnych Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Wojewódzkich Związkach Piłki Ręcznej ale również o Szkolnym Klubie Sportowym, Uczniowskich Klubach Sportowych oraz Szkołach Mistrzostwa Sportowego; wiedzy i umiejętności metodycznej nauczania indywidualnych specyficznych umiejętności ruchowych (pomocniczych, podstawowych i głównych); wiedzy i umiejętności nauczania grupowych i zespołowych działań w ataku i w obronie; wiedzy i umiejętności związanych z organizacją turniejów piłki ręcznej, znajomość systemów rozgrywek; wiedzy i umiejętności kierowania sportowcem na etapie wstępnym i podstawowym; wiedzy i umiejętności kontroli sportowca; wiedzy i umiejętności obserwacji i analizy gry w piłkę ręczną; wiedzy i umiejętności planowania pracy treningowej, cyklu szkoleniowego, konstruowanie celów i zadań na poszczególnych etapach; postawy etyczno-wychowawcze, a zwłaszcza zasada fair play w sporcie.

Opis przedmiotu

System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce; wiedza o grze, graczu i graczach; zdolności i umiejętności gracza; dobór i selekcja sportowców do gry w piłkę ręczną; edukacja sportowca nieuzdolnionego i uzdolnionego w kierunku piłki ręcznej; teoria i metodyka nauczania i doskonalenia gry i jej elementów; kierowanie zespołem dzieci i młodzieży podczas gry – cele i zadania.