piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Piłka siatkowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Ściślak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Pawlik, asystent,
dr M. Ściślak, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikacji i kształcenia jednostek uzdolnionych.

Przygotowanie do: stosowania wybranej odmiany gry w piłkę siatkową jako środka wspomagającego psychomotoryczny rozwój dzieci i młodzieży; realizacji procesu treningowego na etapie szkolenia wstępnego i podstawowego; organizacji i prowadzenia współzawodnictwa na różnym poziomie mistrzostwa sportowego.

Opis przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji i kształcenia jednostek uzdolnionych oraz przygotowania studentów do zastosowania wybranej odmiany gry w piłkę siatkową jako środka wspomagającego psychomotoryczny i prospołeczny rozwój dzieci i młodzieży. Kryteria doboru i selekcji dzieci do dyscypliny; metodyczne aspekty procesu kształcenia uzdolnionego gracza; organizacja zawodów sportowych, znajomość przepisów gry i umiejętność praktycznego sędziowania.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego piłki nożnej - Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64).