piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Narciarstwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_37 - Zimowe formy rekreacji i turystyki (obóz zimowy)

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Wołk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

 1. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć narciarskich.

2.  Zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami metodyki uczenia i nauczania jazdy na nartach z uwzględnieniem wieku i poziomu sprawności.

3. Poznanie zasad bezpiecznej organizacji imprez narciarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla studentów dobrze i bardzo dobrze jeżdżących na nartach.na nartach, którzy w przyszłości chcieliby pracować jako instruktorzy narciarstwa. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na samodzielną pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie programowania szkolenia narciarskiego, prowadzenia treningów ogólnorozwojowych, jak i specjalistycznych na nartach, stosowania różnych form i środków w czasie zajęć, a także przygotowywania sprzętu do jazdy, jak i zawodów narciarskich.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego narciarstwa zjazdowego -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64).

Student powinien spełnić co najmniej trzy z niżej wymienionych kryteriów:

·  Jeżdżę co najmniej jeden sezon na nartach.

·  Spędziłem na nartach co najmniej czternaści dni w ostatnim sezonie.

·  Podczas jazdy swobodnie stosuje technikę równoległego prowadzenia nart.

·  Potrafię bezpiecznie jeździć na czerwonych trasach.

·  Potrafię kontrolować prędkość i tor jazdy.

·  Potrafię skutecznie zatrzymać się w miejscu.

Student musi mieć własny sprzęt narciarski (narty, buty, kije, zalecany kask) Musi ponieść koszty związane z pobytem w górach i możliwością korzystania z wyciągów. Koszty zos­tały przedstawione w odpowiednich semestrach.

·  Semestr lV (letni)

o  zajęcia teoretyczne we Wrocławiu,

o  zajęcia praktyczne, wyjazd weekendowy 3 dni, koszt około 300 zł pobyt i karnet na wyciągi).

·  Semestr V (zimowy)

o  zajęcia teoretyczne we Wrocławiu,

o  zajęcia praktyczne, wyjazd 7 dni do Austrii, koszt około 2300 zł, przejazd, ubezpieczenie, pobyt bez wyżywienia i karnet na wyciągi).

·  Semestr VI (letni)

o  warsztaty praktyczne, koszt około 400 zł, pobyt i karnet na wyciągi,

o  zajęcia praktyczne, koszt około 200 zł pobyt, karnet na wyciągi, opłata startowa w zawodach.