piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Lekkoatletyka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_08 - Teoria i metodyka lekkoatletyki

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Stodółka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Omelko, asystent,
dr hab. J. Stodółka, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Sprostanie nowej i różnorodnej roli instruktora sportu dostosowanej do dynamicznych zmian zachodzących w życiu społecznym człowieka wraz z nabyciem wiedzy i kompetencji specjalistycznych umożliwiających uzyskanie uprawnień instruktora sportu w lekkiej atletyce, w tym prowadzenia zajęć z lekkoatletyki

Zadania:

  1. Przygotowanie do prowadzenia zajęć treningowych na wszystkich etapach szkolenia sportowego w lekkoatletyce oraz we wszystkich grupach wiekowych

  2. Zapoznanie z współczesną wiedzą o technice sportowej, metodyce nauczania a także podstawowymi zagadnieniami treningu sportowego w lekkoatletyce.

  3. Zapoznanie z podstawami organizacji imprez lekkoatletycznych i sędziowania.

  4. Zapoznanie z tradycjami sportu lekkoatletycznego w Polsce i na świecie.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego lekkoatletyki -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64)"

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w wymiarze 120 godzin dydaktycznych podczas 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego, rozpisanych na 3 semestry. W szczegółach: w semestrach: IV (II rok, sem. letni 30 godzin (w tym 25 ćwiczeń specjalistycznych  i 10 godz. wykładów);  V (III rok, sem. zimowy 45 godzin (w tym 35 ćwiczeń specjalistycznych  i 10 godz. wykładów);  VI (III rok, sem. letni 45 godzin (w tym 35 ćwiczeń specjalistycznych  i 10 godz. wykładów).

Zajęcia realizowane są na specjalistycznych obiektach lekkoatletycznych i w naturalnym terenie. Do dyspozycji są:

1. Hala lekkoatletyczna o nawierzchni tartanowej z zeskokami do skoku wzwyż i skoku o tyczce, rzutnią do pchnięcia kulą i klatkami do rzutów dyskiem i młotem w warunkach halowych-treningowych (Witelona 25a).

2. Stadion lekkoatletyczny o nawierzchni mineralnej i obwodzie 333 metrów,  z czterema torami okólnymi i ośmioma  torami na prostej oraz skocznią do skoków długich i rzutniami do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem i rzutami: dyskiem i młotem z zabezpieczeniem w specjalistyczną klatkę (Witelona 25a). Do dyspozycji jest również obiekt lekkoatletyczny Stadionu Olimpijskiego klasy B PZLA (al. Paderewskiego 35).

Wymienione obiekty dysponują odpowiednią ilością sprzętu (przyborów) lekkoatletycznego jak kule, oszczepy, młoty, dyski, płotki, tyczki, inne.

3. W sąsiedztwie znajduje się Park Szczytnicki ze ścieżkami biegowymi o mineralnej nawierzchni o skonfigurowanym przebiegu (podbiegi, zbiegi) i naturalnymi przeszkodami terenowymi.

W ramach zajęć dydaktycznych studenci poznają lekkoatletykę jako dyscyplinę sportu ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne przyswojenie podstaw techniki sportowej poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych, praktyczną metodykę nauczania poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych, podstawy projektowania i planowania procesu szkoleniowego, podstawy organizacji i sędziowania imprez lekkoatletycznych, metody i formy treningowe.