piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Badminton


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
3 5 10.0 35.0 3.0
3 6 10.0 35.0 3.0
Suma 30.0 90.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - Projekt

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Cel przedmiotu


C.1 Ukazanie wszechstronnych walorów badmintona jako gry sportowej

C.2 Wskazanie na różnorodne możliwości wykorzystania sprzętu do gry w badmintona w kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych przejawów sprawności fizycznej dzieci, mlodziezy i osób doroslych.

C.3 Opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności techniki gry w badmintona i interpretacji elementarnych zasad i przepisów gry.

C.4 Opanowanie umiejętności organizowania i realizowania badmintonowych imprez sportowych dla dzieci, mlodziezy i osób dorosłych

Opis przedmiotu


Zajęcia mają charakter praktyczny, ćwiczenia realizowane są  w hali sportowej AWF we Wrocławiu (ul. Witelona 25a)  oraz w wybranych  obiektach sportowych Wrocławia wyposażonych  w  korty do gry w badmintona. Podczas zajęć studenci zaznajamiani są z wszechstronnymi walorami badmintona jako gry sportowej,  poznają historię rozwoju dyscypliny na świecie i w Polsce, opanowują podstawowe elementy techniki gry, a ponadto przyswajają umiejętności interpretacji elementarnych zasad, reguł i przepisów gry. W końcowej fazie edukacji studenci organizują  badmintonową imprezę rekreacyjno-sportową, przyjmując na siebie różnorodne funkcje i zadania organizacyjne. Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego badmintona -  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64)".

Końcowy efektem specjalizacji jest:

a) gdy student nie spełnia wszystkich warunków na instruktora uzyskuje stopień "Asystent Instruktora  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w badmintonie",

b) gdy student  spełnia wszystkie warunki na instruktora  uzyskuje stopień "Instruktor  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w badmintonie"