piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Egzamin dyplomowy
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

TZ_15_I_001 - Metodologia pracy dyplomowej,
SPORT_15_I_026 - Seminarium pracy dyplomowej ,
SPORT_17_I_009 - Seminarium pracy dyplomowej i ocena pracy dyplomowej

Jednostka prowadząca

-----------

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem jest  sprawdzenie podstawowej wiedzy oraz umiejętności związanych z materiałem zawartym w programie pierwszego stopnia studiów,  na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Opis przedmiotu

Egzamin dyplomowy  odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana w następującej kolejności:

a/  informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o przyjęciu pracy dyplomowej, przedstawienie oceny z egzaminu praktycznego oraz średniej z przebiegu studiów,

b/  odpowiedzi licencjata na dwa pytania problemowe z zakresu zagadnień związanych z kierunkiem studiów,