piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyki asystencko - turystyczno - rekreacyjne nr 2
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr B. Blachura, adiunkt,
dr J. Cieplik, adiunkt,
dr J. Grobelny, adiunkt,
dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt,
dr P. Kunysz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt,
dr T. Smolarski, adiunkt,
dr A. Surynt, adiunkt,
dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Rozpoznanie specyfiki funkcjonowania jednostek świadczących usługi rekreacyjne. 

C2 - Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie organizacji usług rekreacyjnych. 

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna zasady funkcjonowania jednostek świadczących usługi  rekreacyjne oraz zdobędzie umiejętności organizatorskie w zakresie przygotowywania oferty tych usług. Poprzez realizowany przedmiot student zdobędzie również kompetencję w zakresie obsługi klienta w branży  rekreacyjnej.