piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Programowanie i metodyka rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_06 - Podstawy rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Blachura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr A. Kaik-Woźniak, adiunkt,
dr Z. Niekurzak, adiunkt,
dr U. Szczepanik, adiunkt,
dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 -umozliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej  programowania procesu rekreacji

C2- umożliwienie nabywania umiejętności  projektowania przedsięwzięć rekreacyjnych

C3 - umożliwienie nabywania kompetencji społecznych niezbędnych do postrzegania relacji pomiędzy aktywnością - rekreacją ruchową a zdrowiem 


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką programowania procesu rekreacji, doskonalenia umiejętności projektowania i realizacji przedsięwzięć rekreacyjnych, motywowania do uczestnictwa i podtrzymywania motywacji, oraz zdobycia kompetencji świadomego kreowania rekreacji ruchowej w życiu człowieka.