piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

brak

Nazwa przedmiotu

Język oddziaływań perswazyjnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Cel przedmiotu

- wskazanie różnorodnych technik oddziaływania na decyzje, wybory i zachowania klientów

- wyposażenie przyszłych organizatorów przedsięwzięć rekreacyjnych i turystycznych w retoryczne umiejętności podwyższające ich kwalifikacje komunikacyjne i perswazyjne

Opis przedmiotu

Podczas zajęć student zdobywa zarówno wiedzę, jak i umiejętności, na poziomie użyteczności prywatnej i zawodowej, oddziaływania na innych ludzi właściwie dobranymi technikami retorycznymi. Uczy się określać korzyści płynące z celowanej perswazji a unikać manipulacji, będącej źródłem wielu zagrożeń. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób: rozpoznać typ klienta i jak wpływać na jego motywacje; jak czytać prawdę o nim z jego mowy ciała i czerpać informację z charakteru jego pisma; jak pobudzać jego emocje i wolę do działania; jak przekonać go argumentami logicznymi i quasi-logicznymi; jak zarządzać jego umysłem.