piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Mieszane sztuki walki (MMA)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Błach, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr B. Błach, asystent,
dr W. Błach, adiunkt

Cel przedmiotu

- Zapoznanie studenta z aktualnie występującymi rodzajami sztuk i sportów walki

-umiejętności rejestracji i interpretacji wyników dotyczących umiejętności i sprawności działania sportowca;

Zadania:

- zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na zajęciach treningowych sztuk i sportów walki.

- zdobycie wiedzy dotyczącej wykorzystania elementów sportów walki do podniesienia  zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych

- umiejętność zastosowania i wykorzystania działań techniczno-taktycznych różnych sztuk walki w samoobronie

-  umiejętność zastosowania ćwiczeń wykorzystujących elementy sportów walki w celu poprawienia sprawności wszechstronnej

-zapoznanie studenta z aktualnie występującymi rodzajami sztuk i sportów walki

-umiejętności rejestracji i interpretacji wyników dotyczących umiejętności i sprawności działania sportowca

Opis przedmiotu

Przedmiot związany z dyscypliną sportową, w której studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką sztuk i sportów walki, regulaminami i przepisami dyscyplin sportowych takich jak: judo, jujitsu, taekwondo, boks, kickboxing, karate, sambo i zapasy. Zapoznanie z problemami przygotowania wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego wspólnego dla wszystkich sportów walki.

Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk widowiska sportowego, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci i poważnych, trwałych obrażeń ciała.