piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Geografia turystyczna Unii Europejskiej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przedstawienie krajów Unii Europejskiej z perspektywy turystycznej – popularnych destynacji
turystycznych, walorów turystycznych tych krajów, produktów turystycznych oraz ruchu turystycznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot nawiązuje do treści realizowanych na przedmiotach Geografia turystyczna (I rok, II semestr)
oraz Krajoznawstwo (III rok, VI semestr). Uzupełnia wiedzę studentów o krajach Unii Europejskiej,
szczególnie dotyczącą ich dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ruchu turystycznego
generowanego i przyjmowanego przez te kraje.