piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dietetyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Przybliżenie szczegółowej wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

C2 - Zapoznanie studentów z najczęściej popełnianymi błędami żywieniowymi i ich konsekwencjami zdrowotnymi. 

C3 - Zapoznanie studenta z dodatkami spożywczymi i zasadami znakowania żywności.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy zasad prawidłowego żywienia człowieka w zależności od płci, wieku i stanu fizjologicznego oraz dostosowania odpowiedniego planu żywieniowego w zależności od rodzaju i intensywności aktywności fizycznej. Omawiane są również kwestie sztucznych i naturalnych dozwolonych dodatków do żywności i suplementów diety oraz najnowsze zasady znakowania żywności.