piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fitness w wodzie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_25 - Teoria i metodyka pływania

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kwaśna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze rekreacyjnym w środowisku wodnym. Wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą na sprawne i bezpieczne poprowadzenie takich zajęć w wodzie.

Opis przedmiotu

Zajęcia pozwalają studentom na zapoznanie się z różnego rodzaju formami fitness w wodzie np. aqua aerobik, aqua jogging, aqua body pump. Wiedzę tę mogą wykorzystać podczas zajęć praktycznych w środowisku wodnym i poczuć oddziaływanie wody na organizm podczas wykonywania ćwiczeń.