piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Skoki na trampolinie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KFIZ_12_I_S_02 - Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Serafin, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Serafin, wykładowca,
dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

Nauka skoków/elementów i zasad bezpieczeństwa w skokach na trampolinie.

Wspomaganie przygotowania motorycznego w skokach na trampolinie

Opis przedmiotu

Skoki na trampolinie są odrębną dyscypliną  gimnastyki uprawianą z użyciem trampoliny (batutu). Charakterystyczne cechy skoków na trampolinie przeniknęły do innych dyscyplin sportu, jak skoki do wody, narciarstwo akrobatyczne, snowboard, akrobatyka rowerowa, motocyklowa, lotnicza,  skoki spadochronowe, gry zespołowe, lekka atletyka, sporty walki, i inne, jak modny dziś miejski parkur oraz rekreacyjne formy skoków na trampolinie. Z tego względu skoki na trampolinie mają uniwersalne znaczenie w sporcie, rekreacji i innych formach doskonalenia sprawności psychomotorycznej.